بررسی ایجاد عوامل اختلالات مفصلی (زانو) و درمان آن

زانو، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین مفصل در بدن است، از مفصلهای لولایی است. این ساختمان دو مفصلی بوده و از مفصل تیبیوفمورال و پتلوفمورال تشکیل شدهاست و بدین خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مجموعه زانو با فلکسیون واکستانسیون، موجب کوتاه و طویل شدن عملکردیاندام تحتانی می‌شود. این مجموعه در حین حال که امکان حرکت و طویل وکوتاه شدن اندام را فراهم می‌آورد، باید وزن بدن را تحمل کرده و در حینفعالیتهای استاتیک و دینامیک از ثبات کافی برخوردار باشد. در این مفصل بهاندازه‌ای حرکت اهمیت دارد، ثبات نیز مهم است و ساختمان پیچیده این مفصل باعث شده است که هر دو ویژگی در حد بسیار ایده آل فراهم شوند.

افزودن به سبد خرید

۱۷,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۴ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۲۰

صفحات پروژه

۵۹۸

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

زانو، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین مفصل در بدن است، از مفصلهای لولایی است. این ساختمان دو مفصلی بوده و از مفصل تیبیوفمورال و پتلوفمورال تشکیل شدهاست و بدین خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مجموعه زانو با فلکسیون واکستانسیون، موجب کوتاه و طویل شدن عملکردیاندام تحتانی می‌شود. این مجموعه در حین حال که امکان حرکت و طویل وکوتاه شدن اندام را فراهم می‌آورد، باید وزن بدن را تحمل کرده و در حینفعالیتهای استاتیک و دینامیک از ثبات کافی برخوردار باشد. در این مفصل بهاندازه‌ای حرکت اهمیت دارد، ثبات نیز مهم است و ساختمان پیچیده این مفصل باعث شده است که هر دو ویژگی در حد بسیار ایده آل فراهم شوند.

رشته‌های پزشکی