بررسی اثر ملاتونین در زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی

با توجه به اينكه زخم معده در موجودات كلستاتيک بيش از موجودات نرمال مشاهده می‌شود، هدف اين پاياننامه بررسی نقش ملاتونين در كاهش اين زخم می‌باشد. ملاتونين هورمون مترشحه اپی‌فيز كه از  L – تريپتوفان سنتز می‌شود در دستگاه گوارش وجود داشته، اثر محافظتی در برابر راديكال‌های آزاد دارد. در اين مطالعه اثر ملاتونين بر زخم معده ناشي از اتانول o 96 در Ratهای نركلستاتيک بررسی می‌گردد. زخم‌های معده به شكل ماكروسكوپی با متد J. Score اندازه‌گيری شدند. ملاتونين پس از كلستاتيك كردن حيوانات و بروز علائم كلستاز (يک هفته)، به صورت داخل صفاقی با دوزهاي 1،5/2،5،10،20 mg/kg به طور وابسته به دوز زخم‌های ايجاد شده توسط اتانول را كاهش داد. به نظر می‌رسد مهار عملكرد راديكال‌های آزاد به وسيله ملاتونين ممكن است يكی از راههايی باشد كه اثر محافظتی خود را بر غشای معده اعمال می‌كند. در موش‌های صحرایي كلستاتيک اين اثر به نسبت موش‌های غير كلستاتيک بيشتر مشاهده شد.

افزودن به سبد خرید

۱۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۴ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۶۹

صفحات پروژه

۲۴۳۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

با توجه به اینکه زخم معده در موجودات کلستاتیک بیش از موجودات نرمال مشاهده می‌شود، هدف این پایان‌نامه بررسی نقش ملاتونین در کاهش این زخم می‌باشد. ملاتونین هورمون مترشحه اپی‌فیز که از  L – تریپتوفان سنتز می‌شود در دستگاه گوارش وجود داشته، اثر محافظتی در برابر رادیکال‌های آزاد دارد. در این مطالعه اثر ملاتونین بر زخم معده ناشی از اتانول o ۹۶ در Ratهای نرکلستاتیک بررسی می‌گردد. زخم‌های معده به شکل ماکروسکوپی با متد J. Score اندازه‌گیری شدند. ملاتونین پس از کلستاتیک کردن حیوانات و بروز علائم کلستاز (یک هفته)، به صورت داخل صفاقی با دوزهای ۱،۵/۲،۵،۱۰،۲۰ mg/kg به طور وابسته به دوز زخم‌های ایجاد شده توسط اتانول را کاهش داد. به نظر می‌رسد مهار عملکرد رادیکال‌های آزاد به وسیله ملاتونین ممکن است یکی از راههایی باشد که اثر محافظتی خود را بر غشای معده اعمال می‌کند. در موش‌های صحرایی کلستاتیک این اثر به نسبت موش‌های غیر کلستاتیک بیشتر مشاهده شد.

رشته‌های پزشکی