اینترنت(DNS)

1034 به معرفي سيستم حوزه نام CDNS و مفاهيم آن مي پردازد و از بعضي مطالب ذكر شده در RFC 1035 كه مربوط به پياده سازي است صرف نظر مي كند.

مجموعة توابع  و انواع داده ها در  DNS ، تشكيل يك پروتكل رسمي و موثق مي دهد. كه شامل پرس وجوهاي استاندارد، پاسخهاي آنها و قالب كلاسهاي اينترنت مي باشد.

با اين وجود، سيستم حوزه نام عملاً توسعه پذير باقي گذاشته شده است. به طور مثال متناوباً پيشنهادهاي جديدي در مورد پياده سازي، انواع داده، انواع پرس وجود كلاستها و توابع ارائه مي شوند.

بنابراين تا زماني كه انتظار مي رود پروتكل رسمي  بدون تغيير بماند، هرگونه فعاليت آزمايشي بايد در امتداد اين پروتكل انجام شود.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۶

صفحات پروژه

۹۰۶

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

زینب رضوانی

توضیحات

۱۰۳۴ به معرفی سیستم حوزه نام CDNS و مفاهیم آن می پردازد و از بعضی مطالب ذکر شده در RFC 1035 که مربوط به پیاده سازی است صرف نظر می کند.

مجموعه توابع  و انواع داده ها در  DNS ، تشکیل یک پروتکل رسمی و موثق می دهد. که شامل پرس وجوهای استاندارد، پاسخهای آنها و قالب کلاسهای اینترنت می باشد.

با این وجود، سیستم حوزه نام عملاً توسعه پذیر باقی گذاشته شده است. به طور مثال متناوباً پیشنهادهای جدیدی در مورد پیاده سازی، انواع داده، انواع پرس وجود کلاستها و توابع ارائه می شوند.

بنابراین تا زمانی که انتظار می رود پروتکل رسمی  بدون تغییر بماند، هرگونه فعالیت آزمایشی باید در امتداد این پروتکل انجام شود.

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

رشته مهندسی کامپیوتر