انواع روش های تدریس، محاسن و محدودیت های آنها

تدریس و یادگیری

در این مقاله به روابط بین یادگیری و تدریس صحیح پرداخته می‌شود. انواع روش‌های تدریس برسی و آموزش داده می‌شود. روش تدریس در مکاتب فلسفی، تدریس سنتی، تدابیر ارائه و توضیح دادن، مراحل سخنرانی صحیح، تعریف مفهوم و ویژگی‌ها و تعریف اصول، مراحل روش تدریس یادسپاری، روش یادگیری در حد تسلط آموزش داده می‌شود. با تدریس صحیح کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری افزایش میابد. یا شرایط برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان‌پذیر نیست فراهم می‌شود. انواع روش‌ها برای تدریس صحیح و یادگیری خوب وجود دارد

یکی از این روش‌ها روش مباحثه‌ای است که در این مقاله به محاسن و معایب آن، روش آن و دیگر نکات پرداخته می‌شود.

افزودن به سبد خرید

۲۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۹۲

صفحات پروژه

۷۰۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

تدریس و یادگیری

در این مقاله به روابط بین یادگیری و تدریس صحیح پرداخته می‌شود. انواع روش‌های تدریس برسی و آموزش داده می‌شود. روش تدریس در مکاتب فلسفی، تدریس سنتی، تدابیر ارائه و توضیح دادن، مراحل سخنرانی صحیح، تعریف مفهوم و ویژگی‌ها.  همچنین تعریف اصول، مراحل روش تدریس یادسپاری، روش یادگیری در حد تسلط آموزش داده می‌شود. با تدریس صحیح کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری افزایش میابد. یا شرایط برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان‌پذیر نیست فراهم می‌شود. انواع روش‌ها برای تدریس صحیح و یادگیری خوب وجود دارد.

یکی از این روش‌ها روش مباحثه‌ای است. که در این مقاله به محاسن و معایب آن، روش آن و دیگر نکات پرداخته می‌شود.

 

 

فهرست

موضوع تحقیق

رابطه بین تدریس ویادگیری

روابط بین تدریس و یادگیری

تفاوت بین تدریس و یادگیری

روش تدریس در مکاتب فلسفی

روش تدریس از نظر مربیان تعلیم و تربیت

روش‌های تدریس سنتی

رهنمودها و مهارت‌های عملی

محاسن

محدودیت‌ها

انواع توضیحات

تدابیر ارائه و توضیح دادن

محاسن

محدودیت‌ها

مراحل اجرای روش سخنرانی

۱- آمادگی

۲- مقدمه

الف) جامع بودن محتوا

ب) سازماندهی منطقی محتوا

ج) استمرار توجه شاگردان در طول ارائه محتوا

موارد استفاده از روش سخنرانی

رهنمودها و مهارت‌های عملی

محاسن

محدودیت‌ها

ایفای نقش دیگران یا تقلیدی

رهنمودها و مهارت‌های عملی

محاسن

محدودیت‌ها

تعریف مفهوم و ویژگی‌های آن

مراحل آموزش مفاهیم

تعریف اصل

کاربرد اصول

مراحل آموزش اصول

مراحل روش تدریس یاد سپاری

اهداف اساسی روش تدریس پیش سازمان دهنده

روش‌های تدریس فعال

ویژگی‌های روش سقراطی

محاسن

محدودیت‌ها

روش پرسش و پاسخ بر ۳ اصل متکی است

فنون پرسش و پاسخ

موارد استفاده از «فرصت سؤال»

مهارت «فرصت سؤال»

محاسن «فرصت سؤال»

انواع پرسش با توجه به منظور معلم و محتوا

طرز سؤال کردن

محاسن

محدودیت‌ها

انواع روش مباحثه‌ای

موارد استفاده از بحث کنترل شده

محاسن

محدودیت‌ها

محاسن

محدودیت‌ها

موارد استفاده روش بحث گروهی

شخصیت معلم در روش بحث گروهی

مراحل آموزش با روش بحث گروهی

شبکه‌های ارتباطی چرخی: زنجیره‌ای

رهنمودها و مهارت‌های عملی

محاسن

محدودیت‌ها

راهنمایی معلم به شاگرد می‌تواند در محدوده‌های زیر باشد

ویژگی‌های روش اکتشافی

مدافعان روش اکتشافی

مراحل روش اکتشافی

آموزش دادن درس

رهنمودها و مهارت‌های عملی

محاسن

محدودیت‌ها

مراحل اجرای روش نمایشی

محاسن

محدودیت‌ها

انواع گردشهای علمی از نظر زمان

موارد مورد توجه در طراحی گردش علمی

مراحل گردش علمی

نکات مهم در گردش‌های علمی

معیارهای موفقیت در گردش علمی

رهنمودها و مهارت‌های علمی

محاسن

محدودیت‌ها

محاسن بازی‌های آموزشی از دیدگاه کلمن (۱۹۶۷)

مفاهیم اساسی روش تدریس ایفای نقش

شرکت کنندگان در روش ایفای نقش

مراحل اجرای روش ایفای نقش

محدودیت‌ها

رهنمودها و مهارت‌های عملی

محاسن

روش یادگیری در حد تسلط

مفهوم تسلط

مراحل روش یادگیری در حد تسلط

محاسن

روش حل مسئله

محاسن

محدودیت‌ها

ویژگی‌ها روش واحدها

مراحل روش واحدها

انواع روش‌ها

محاسن

محدودیت‌ها

ویژگی‌های روش پروژه

مراحل روش پروژه

محاسن

محدودیت‌ها

تعریف بارش مغزی

قوانین روش با روش منزوی

مراحل روش با روش مغزی

تشکیلات جلسه بارش مغزی

اصول زیر بنای روش بدیعه‌پردازی

مراحل روش بدیعه‌پردازی

کاربردهای روش بدیعه‌پردازی

مفاهیم اساسی روش فراشناخت

اهداف روشن فراشناخت

عناصر فراشناخت

مراحل روش فراشناخت

اهداف اساسی روش مشارکتی

رویکردهای مختلف روش مشارکتی

ویژگی‌های خاص روش مشارکتی

مراحل روش مشارکتی

محاسن روش مشارکتی

محدودیت‌های روش مشارکتی

روش‌های تدریس علوم تجربی

هدف اساسی

مفاهیم اساسی روش تدریس آزمایشگاهی

مهارت‌های فرآیندی

مراحل روش تدریس آزمایشگاه‌ها

محاسن و محدودیت‌های روش پودمانی

محاسن

محدودیت‌ها

کاربرد الگوها

مراحل روش 5E

ویژگی‌های محیط کلاس در روش همیاری

مراحل روش همیاری

وظایف معلم در روش همیاری

محاسن و محدودیت‌های روش همیاری

محاسن

محدودیت‌ها

رشته علوم‌ اجتماعی