انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه

بعد از انقلاب مشروطه کشور دچار تحولات وسیعی شد که در این مقاله به‌طور کامل به بررسی دلیل این اتفاقات می‌پردازیم و اتفاقات را بررسی می‌کنیم. تحولات هر شهر را نیز موردبررسی قرار می‌دهیم.

مشروطه بعد از ۱۰۵ سال

قانون مشروطه در سال 1324 قمری مصادف با سال 1285 خورشیدی به‌دست مظفرالدین شاه به امضا رسید و قسمتی از مجاهدات مردم ایران به ثمر نشست. روز 13 مرداد 1285 روز صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی به‌وسیله مظفر الدین شاه بود. دقیقاً 105 سال می‌گذرد که مردم انقلابی ایران برای مشروطه وارد مجاهده شدند. در مورد پیامدها و نتایج مشروطه بارها و بارها نوشته‌شده است اما در مورد این اتفاق تاریخی مهم هرچقدر هم نوشت کم است و هنوز جای نوشتن دارد. از طرفی دیگر این واقعه انقدر ارزش معنوی دارد که درباره تلاش، فداکاری و هدف مردم باید هرروزه نوشته شود. درس‌های تاریخی‌ای که از این واقعه گرفته می‌شود باید سرمشق زندگی جوانان قرار داده شود. تا از این طریق یاد آنان زنده نگه‌داشته شود.

افزودن به سبد خرید

۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۰

صفحات پروژه

۱۶۰۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

انقلاب مشروطه

بعد از انقلاب مشروطه کشور دچار تحولات وسیعی شد که در این مقاله به‌طور کامل به بررسی دلیل این اتفاقات می‌پردازیم و اتفاقات را بررسی می‌کنیم. تحولات هر شهر را نیز موردبررسی قرار می‌دهیم.

مشروطه بعد از ۱۰۵ سال

قانون مشروطه در سال ۱۳۲۴ قمری مصادف با سال ۱۲۸۵ خورشیدی به‌دست مظفرالدین شاه به امضا رسید و قسمتی از مجاهدات مردم ایران به ثمر نشست. روز ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ روز صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی به‌وسیله مظفر الدین شاه بود. دقیقاً ۱۰۵ سال می‌گذرد که مردم انقلابی ایران برای مشروطه وارد مجاهده شدند. در مورد پیامدها و نتایج مشروطه بارها و بارها نوشته‌شده است اما در مورد این اتفاق تاریخی مهم هرچقدر هم نوشت کم است و هنوز جای نوشتن دارد. از طرفی دیگر این واقعه انقدر ارزش معنوی دارد که درباره تلاش، فداکاری و هدف مردم باید هرروزه نوشته شود. درس‌های تاریخی‌ای که از این واقعه گرفته می‌شود باید سرمشق زندگی جوانان قرار داده شود. تا از این طریق یاد آنان زنده نگه‌داشته شود.

روحانیت در نهضت مشروطه

نقش روحانیت در انقلاب و مشروطه و همچنین تغییرات اجتماعی ایران کاملاً واضح و مشهود است. انقلاب مشروطه نیز یکی از مقاطع حساس در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید که بی‌شک نحوه صف‌بندی نیروهای اجتماعی به‌ویژه نقش روحانیت در این نهضت از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو در بحث حاضر با توجه به نقش سنتی روحانیت در برانگیختن مردم، کانون توجه خود را معطوف به نقش پیشرو علماء دیندر شکل‌گیری، پیروزی و تداوم مشروطه خواهیم کرد.

روحانیت از دیرباز به لحاظ پیوند عمیق جامعه ایران با دین از اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار بوده است. در دوره صفویه با گسترش مذهب شیعه، روحانیت به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی و تنها نهاد قدرتمند غیردولتی مطرح شد. حتی شاه نیز به لحاظ مذهبی فقط یکی از مقلدان مراجع بزرگ محسوب می‌شد و شرعاً حق تخلف از فتوای مراجع را نداشت

کتب مربوط به انقلاب

فهرست

مقدمه

واگذاری امتیاز

مفاد امتیاز نامه

الف) تعهدات دولت ایران نسبت به کمپانی

ب) تعهدات کمپانی نسبت به دولت ایران

مخالفین با این قرارداد

کارگزاران کمپانی در شهرهای مختلف

شیراز

تبریز

اصفهان

تهران

آیت الله سید حسن شیرازی (حکم تحریم):

واکنش دولت:

آثار نتایج نهضت تنباکو:

۱- افزایش قدرت و نفوذ علما

۲- بیداری ایرانیان (بالا رفتن اعتمادبه‌نفس ایرانیان)

۳- عقب‌نشینی استعمار

۴- یک پیامد سوء اقتصادی:‌ (دریافت وام: اولین فرض)

جمع‌بندی نهایی

منابع و مأخذ:

 

رشته علوم‌ اجتماعی