اقتصاد جهانی واثرات ان

اقتصاد جهانی چیست؟

به محدوده‌ای از توافقات قانونی مؤسسات و کارگزاران اقتصادی گفته می‌شود. که به هدف سرمایه گزاری و انجام مبادلات اقتصادی که برای تسهیل جریان سرمایه‌های پولی در سطح جهانی تلاش می‌کنند. این جریان با تأسیس بانک‌های مرکزی، معاهدات چندجانبه و سازمان‌های دولتی بین‌المللی گسترش یافت. با آغاز جنگ جهانی اول و کاهش نقدینگی در بازار مبادلات اقتصادی نیز فلج شدند. در این تحقیق به بررسی موضوعات مختلف درزمینه اقتصاد جهانی واثرات ان می‌پردازیم. موضوعاتی مانند شکنجه و آزادی نیز موردتحقیق قرار می‌گیرند.

افزودن به سبد خرید

۹,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۴۸

صفحات پروژه

۴۱۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

اقتصاد جهانی چیست؟

به محدوده‌ای از توافقات قانونی مؤسسات و کارگزاران اقتصادی گفته می‌شود. که به هدف سرمایه گزاری و انجام مبادلات اقتصادی که برای تسهیل جریان سرمایه‌های پولی در سطح جهانی تلاش می‌کنند. این جریان با تأسیس بانک‌های مرکزی، معاهدات چندجانبه و سازمان‌های دولتی بین‌المللی گسترش یافت. با آغاز جنگ جهانی اول و کاهش نقدینگی در بازار مبادلات اقتصادی نیز فلج شدند. در این تحقیق به بررسی موضوعات مختلف درزمینه اقتصاد جهانی واثرات ان می‌پردازیم. موضوعاتی مانند شکنجه و آزادی نیز موردتحقیق قرار می‌گیرند.

اقتصاد جهانی واثرات ان

برای این موضوع اول باید نظر روایت جهان‌گرایی را نقد کنیم. روایت جهانی گرا با زیر سؤال بردن شواهد و مستندات شکاکانه و تفسیر شکاکانه درباره گرایش‌های اقتصادی جهانی، به بی سابقه بودن میزان و دامنه تعامل اقتصادی جهانی معاصر ازلحاظ تاریخی اشاره می‌کند. مثلاً حجم مبادلات روزانه در بازارهای مبادلات خارجی جهان حدود شصت برابر سطح سالانه صادرات جهانی است، در حالیکه میزان و شدت تجارت جهانی بسیار بیشتر از زمان دیگریست. تولید جهانی شرکتهای چندملیتی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و همه مناطق اقتصادی اصلی جهان را دربرمیگیرد. گر چه شاید گستره مهاجرت اندکی کمتر از قرن نوزدهم باشد، این پدیده به‌طور روزافزونی جهانی شده است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این موضوعات و همچنین اقتصاد جهانی واثرات ان می‌پردازیم.

داریوش هخامنشی

در ادامه به بررسی وصیت نام داریوش هخامنشی و نظر وی درباره اقتصاد ایران و جهانی‌شدن می‌پردازیم. اینک که من از دنیا می‌روم ۲۵ کشور جزو امپراطوری ایران است. در تمام این کشورها پول رایج ایران رواج دار و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران محترم شمرده می‌شوند. جانشین من خشایار باید همانند من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگهداری این سرزمین‌ها این است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعایر آنها را محترم بشمارد.

اکنون که من از این جهان می‌روم ۱۲ کرور دریک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت توست، زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست. البته به خاطر داشته باش که تو باید به این ذخیره بیافزایی نه اینکه از آن بکاهی من نمی‌گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن زیرا قاعده زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت شود، اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان و … .

این مطالب حق مطلب را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که وضع اقتصادی ایران درگذشته تا چه اداره بهتر بوده است.

رشته اقتصاد

رشته مدیریت