افسردگی وعوامل بروز آن

افسردگی چیست؟

از دیدگاه بسیاری افسردگی سگ سیاهی است که با رخنه بر زندگی بعضی افراد تمام سرنوشتشان را دست‌خوش تغییر می‌کند. برای اینکه خود و خانواده‌مان درگیر این مصیبت نشویم بهتر است قبل از حمله این بیماری و قرارگیری در دامان آن باید افسردگی وعوامل بروز آن را بشناسیم تا بتوانیم از خود و خانواده‌مان مراقبت کنیم.

اما سؤال اینجاست که اصلاً چرا ما درگیر این بیماری می‌شویم و همه را درگیر این موضوع می‌کنیم؟ در جواب باید گفت بسیاری از انسان‌ها قادر به حل مسئله و برطرف کردن، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس و ناراحتی نیستند و معمولاً از مقابله‌های ناکارآمد، ناسازگار و مضر استفاده می‌کنند. این انتخاب‌های اشتباه باعث بروز استرس‌های بیشتری می‌گردد که اثرات آنها وخیم‌تر و عظیم‌تر از استرس اولیه است.

افزودن به سبد خرید

۱۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۰۱

صفحات پروژه

۵۴۴

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

افسردگی چیست؟

از دیدگاه بسیاری افسردگی سگ سیاهی است که با رخنه بر زندگی بعضی افراد تمام سرنوشتشان را دست‌خوش تغییر می‌کند. برای اینکه خود و خانواده‌مان درگیر این مصیبت نشویم بهتر است قبل از حمله این بیماری و قرارگیری در دامان آن باید افسردگی وعوامل بروز آن را بشناسیم تا بتوانیم از خود و خانواده‌مان مراقبت کنیم.

اما سؤال اینجاست که اصلاً چرا ما درگیر این بیماری می‌شویم و همه را درگیر این موضوع می‌کنیم؟ در جواب باید گفت بسیاری از انسان‌ها قادر به حل مسئله و برطرف کردن، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس و ناراحتی نیستند و معمولاً از مقابله‌های ناکارآمد، ناسازگار و مضر استفاده می‌کنند. این انتخاب‌های اشتباه باعث بروز استرس‌های بیشتری می‌گردد که اثرات آنها وخیم‌تر و عظیم‌تر از استرس اولیه است.

افسردگی وعوامل بروز آن

افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف‌پذیری ندارند. آنها بیشتر از افراد سالم آینده خود را منفی می‌بینند. فکر می‌کنند تنها آنها هستند که مشکل‌دارند. به زندگی امیدی ندارند و آینده خود را سیاه و پوچ می‌بینند. امید ندارند. برنامه و هدفی ندارند و حتی تلاشی هم نمی‌کنند. اصلاً برنامه‌ای ندارند که بخواهند برایان تلاش کنند.. دائم یا گاهی به خودکشی فکر می‌کنند. در نظریه‌ای روان شناسان به این نتیجه رسیدند که افرادی که حتی یک‌بار به خودکشی فکر کنند افسردگی دارند. آنها به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند کمتر است. یا اصلاً تجربه خوشایندی وجود ندارند که انها بخواهند به ان دست یابند.

به همین دلیل افراد افسرده به‌جای تلاش برای دستیابی به موفقیت‌های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت‌های ناخوشایند موجود در زندگی خود می‌کند. آنها از افراد نیز واهمه دارند. تنها دلشان می‌خواهد در خانه بمانند و خود را با خوردوخوراک معمولی سرگرم کنند. برای آنها یک چیزی جذابیت والایی ندارد و … اما ما باید هم به افراد جامه هم به افراد خانواده برای حل این مشکل کمک کنیم. اگر تمامی افراد کم‌کم به این معضل دچار شوند جامعه بعد از مدتی از دست خواهد رفت.

فهرست

فصل اول: چارچوب کلی پژوهش

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان مسئله پژوهش

۳-۱ اهمیت نظری و عملی پژوهش

۴-۱ اهداف پژوهش

۵-۱ سؤال ها و فرضیه‌های پژوهش

سؤال های پژوهش

فرضیه‌های اصلی  پژوهش

فرضیه‌های فرعی

۶-۱ متغیرهای پژوهش

۷-۱ تعریف متغیرها و اصطلاحات

تعریف نظری و عملیاتی افسردگی

تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مسئله

فصل دوم

ادبیات و پیشینة پژوهش

مقدمه

علایم افسردگی  و سبک‌های  آن

آسیب پذیری کمال گرایانه

الف - نظریه‌های شناختی افسردگی

ب– نظریه‌های رفتاری در افسردگی

سبک حل مسئله

ساختار شناختی حل مسئله

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو

حل مسئله و مؤلفه‌های فراشناختی

حل مسئله / تصمیم گیری

پیشینه مقابله

نظریه مقابله

سبک‌های مقابله, تعاریف, طبقه‌بندی

طبقه‌بندی شیوهای مقابله

منابع حمایتی مقابله

ادراک استرس در الگوی تبادلی

افسردگی / سبک حل مسئله

حل مسئله / عزت‌نفس / منبع کنترل

استرس / عزت‌نفس   / منبع کنترل

استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی

پیشینه مطالعاتی

پژوهش‌های انجام‌شده در داخل کشور

پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از کشور

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ طرح پژوهش

۲-۳ جامعه آماری

۳-۳ روش نمونه‌برداری و حجم نمونه

۴-۳ ابزارهای پژوهش

۱-۴-۳ پرسشنامه سبک حل مسئله

۲-۴-۳ پرسشنامه افسردگی بک

۳-۴-۳ مقیاس خود سنجی افسردگی

۵-۳ روش اجرای پژوهش

۶-۳ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آ ماریمقدمه

فصل پنجم

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل نتایج

بحث و نتیجه‌گیری

محدودیت‌های پژوهش

پیشنهادها

پیشنهاد به پژوهشگران

منابع فارسی

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!