اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام: امروزه واژة اصلاحات اقتصادي در دومعنا به كار مي‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هايي كه براي آزاد‌سازي اقتصاد و خصوص سازي و كم كردن دامنة دخالت‌هاي دولت در اقتصاد صورت مي‌پذيرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هايي كه براي رفع مشكلات اقتصادي چون تورم، بيكاري، كمبود سرمايه‌گذاري و توزيع نابرابر درآمد و مانند آن انجام مي‌شود.

افزودن به سبد خرید

۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۴۷

صفحات پروژه

۸۹۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام: امروزه واژه اصلاحات اقتصادی در دومعنا به کار می‌رود: ۱. مجموعه اقدام‌هایی که برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و کم کردن دامنه دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ ۲. مجموعه اقدام‌هایی که برای رفع مشکلات اقتصادی چون تورم، بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.

رشته اقتصاد