استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار

وجود غلظت خونی معین و ثابت دارو در طول دوره درمان در بسیاری از بیماری‌ها ضروری به نظر می‌رسد. برای دستیابی به سطح خونی مؤثر یک دارو، بیمار ناگزیر به مصرف دوزهای مکرر دارو می‌باشد و این مسئله در مورد بیماری‌هایی که دوره درمانی آنها طولانی و یا مادام‌العمر می‌باشد باعث عدم پذیرش بیمار و سرپیچی وی از مصرف صحیح و به موقع دارو همچنین بروز عوارض جانبی می‌شود. استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش می‌تواند کمک قابل توجهی به رفع این مشکلات نماید همچنین شکل دارویی پلت آهسته رهش خوراکی قابلیت‌های ویژه‌ای مانند عدم وجود مشکلات پرس شدن، به‌کارگیری چند نوع دارو و یا ماده جانبی دیگر در یک دوز دارویی بدون اثرات نامطلوب و فیزیکو شیمیایی بر روی یکدیگر و ایجاد تقویت اثر دارویی و یا کاهش عوارض جانبی را نیز دارا می‌باشد.

همچنان‌که ترکیباتی Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck که شامل دیکلوفناک سدیم، ویتامین B  و یا Ger Combaren Ciba Cancer, که شامل دیکلوفناک سدیم و کدئین فسفات هیدرات و یا B-Voltaren, Ger که شامل دیکلوفناک سدیم مشتقات ویتامین B و یا  همراه  نمودن  دیکلوفناک سدیم با میزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بیمارانی که در خطر ابتلای به اولسرای پپتیک ناشی از NSAIDs می‌باشند را می‌توان برشمرد.

افزودن به سبد خرید

۲۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۸۷

صفحات پروژه

۳۷۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

وجود غلظت خونی معین و ثابت دارو در طول دوره درمان در بسیاری از بیماری‌ها ضروری به نظر می‌رسد. برای دستیابی به سطح خونی مؤثر یک دارو، بیمار ناگزیر به مصرف دوزهای مکرر دارو می‌باشد و این مسئله در مورد بیماری‌هایی که دوره درمانی آنها طولانی و یا مادام‌العمر می‌باشد باعث عدم پذیرش بیمار و سرپیچی وی از مصرف صحیح و به موقع دارو همچنین بروز عوارض جانبی می‌شود. استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش می‌تواند کمک قابل توجهی به رفع این مشکلات نماید همچنین شکل دارویی پلت آهسته رهش خوراکی قابلیت‌های ویژه‌ای مانند عدم وجود مشکلات پرس شدن، به‌کارگیری چند نوع دارو و یا ماده جانبی دیگر در یک دوز دارویی بدون اثرات نامطلوب و فیزیکو شیمیایی بر روی یکدیگر و ایجاد تقویت اثر دارویی و یا کاهش عوارض جانبی را نیز دارا می‌باشد.

همچنان‌که ترکیباتی Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck که شامل دیکلوفناک سدیم، ویتامین B  و یا Ger Combaren Ciba Cancer, که شامل دیکلوفناک سدیم و کدئین فسفات هیدرات و یا B-Voltaren, Ger که شامل دیکلوفناک سدیم مشتقات ویتامین B و یا  همراه  نمودن  دیکلوفناک سدیم با میزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بیمارانی که در خطر ابتلای به اولسرای پپتیک ناشی از NSAIDs می‌باشند را می‌توان برشمرد.

رشته‌های پزشکی