احتراق (آتش)

احتراق عبارت است از اكسيداسيون سريع مواد، همراه با آزاد شدن سريع انرژی. يكی از تعاريف اكسيداسيون عبارت است از تركيب شيميايی يک ماده با اكسيژن. تعريف ديگر اكسيداسيون چنين است: واكنش شيميايی كه شامل اكسیژن باشد، به طوريكه يک يا تعداد بيشتري از مواد با اكسيژن تركيب شوند.

افزودن به سبد خرید

۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۱

صفحات پروژه

۳۹۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

احتراق عبارت است از اکسیداسیون سریع مواد، همراه با آزاد شدن سریع انرژی. یکی از تعاریف اکسیداسیون عبارت است از ترکیب شیمیایی یک ماده با اکسیژن. تعریف دیگر اکسیداسیون چنین است: واکنش شیمیایی که شامل اکسیژن باشد، به طوریکه یک یا تعداد بیشتری از مواد با اکسیژن ترکیب شوند.

رشته مهندسی انرژی