آهنگری

تغییر فرم آزاد همان تغییر شکل تحت فشار می‌باشد با اختلاف اینکه فقط گاهی اوقات افزار مورد مصرف ملزوم را داراست در اینجا فقط به‌وسیله حرکت نسبی افزار و کار تولید می‌شود در آغاز مقطعهای بزرگ مانند دستگاه نورد به‌وسیله حرارت و یا بدون حرارت کوچک می‌شوند. روش‌های مختلفی که نرم هستند عبارت‌اند از:

دراز کردن

پهن کردن

پخ کردن

فشردن

پخ کردن به صورت پله‌ای

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۷

صفحات پروژه

۴۰۰

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

تغییر فرم آزاد همان تغییر شکل تحت فشار می‌باشد با اختلاف اینکه فقط گاهی اوقات افزار مورد مصرف ملزوم را داراست در اینجا فقط به‌وسیله حرکت نسبی افزار و کار تولید می‌شود در آغاز مقطعهای بزرگ مانند دستگاه نورد به‌وسیله حرارت و یا بدون حرارت کوچک می‌شوند. روش‌های مختلفی که نرم هستند عبارت‌اند از:

دراز کردن

پهن کردن

پخ کردن

فشردن

پخ کردن به صورت پله‌ای

ریخته‌گری