آنالیز روغن

یک روان کننده را می‌توان در حد دیگر اجزاء یک دستگاه مکانیکی مورد ارزیابیقرار داد چرا که در طی دوره کار وظایف مهمی را به عهده دارد. با آزمایش نمونه روغن گرفته شده از ماشین اندازه گیری قابلیت روان کننده برای انجام وظایفاصلی آن ممکن گشته و همچنین اطلاعات وسیعی راجع به کار و شرایط سلامتیماشین به‌دست می‌آید.

افزودن به سبد خرید

۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۱

صفحات پروژه

۵۰۰

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

یک روان کننده را می‌توان در حد دیگر اجزاء یک دستگاه مکانیکی مورد ارزیابیقرار داد چرا که در طی دوره کار وظایف مهمی را به عهده دارد. با آزمایش نمونه روغن گرفته شده از ماشین اندازه گیری قابلیت روان کننده برای انجام وظایفاصلی آن ممکن گشته و همچنین اطلاعات وسیعی راجع به کار و شرایط سلامتیماشین به‌دست می‌آید.

ریخته‌گری