آشنایی با آزمون تعیین سطح شنوایی

آزمون‌ های شنوایی

در این مقاله قصد داریم شمارا با انواع آزمون‌ های شنوایی آشنا کنیم. تا بتوانید بهترین آزمون را برای کوکان خود انتخاب کنید. امروزه مشکلات شنوایی بسیار شایع شده است. علاوه بر افراد مسن، کودکان زیادی نیز دچار این آسیب هستند. آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد. که ازجمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و …)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می‌باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس‌ازآن که کودک مناسب‌ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توان‌بخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود.

ترتیب شنوایی

ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید که سطح مهارت‌های شنوایی کودک چقدر است؟ و او به کدام‌یک از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤالی است که شنوایی‌شناسان در حیطه توان‌بخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۹۸

صفحات پروژه

۱۰۱۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

آزمون‌ های شنوایی

در این مقاله قصد داریم شمارا با انواع آزمون‌ های شنوایی آشنا کنیم. تا بتوانید بهترین آزمون را برای کوکان خود انتخاب کنید. امروزه مشکلات شنوایی بسیار شایع شده است. علاوه بر افراد مسن، کودکان زیادی نیز دچار این آسیب هستند. آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد. که ازجمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، شناسایی و تمایز اصوات، درک گفتار و …)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می‌باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس‌ازآن که کودک مناسب‌ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توان‌بخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود.

ترتیب شنوایی

ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید که سطح مهارت‌های شنوایی کودک چقدر است؟ و او به کدام‌یک از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤالی است که شنوایی‌شناسان در حیطه توان‌بخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود.

آیا میدانید سنجش شنوایی نوزادان چیست و چرا مهم است؟

به‌طورکلی غربال شنوایی یا سنجش شنوایی نوزادان معاینه و تست ساده و سریع و بدون دردی است. که در حالت خواب  جهت اطمینان از کامل بودن شنوایی  نوزادان انجام می‌گیرد. کاهش شنوایی فراوان‌ترین نقص حسی در انسان‌هامی‌باشد. از هر ۱۰۰۰ نوزاد که متولد می‌شوند به‌طور متوسط ۳ نوزاد با مشکل کم شنوایی یا ناشنوایی به دنیا می آید. متأسفانه سن تشخیص ناشنوایی در ایران هم‌اکنون بین ۲ تا ۳سالگی است. به همین دلیل تعداد زیادی از کودکان از مشکلات کم شنوایی و ناشنوایی رنجمی‌برند. در حالی که در سن یک‌ماهگی با یک تست ساده سنجش شنوایی  می‌توان از ناشنوایی یا کم شنوایی نوزاد پیشگیری کرد. در این مقاله شما می‌توانید با انواعی از این قبیل تست‌ها بیشتر آشنا شوید.

فهرست

فصل اول

طرح پژوهش

1-1- عنوان پژوهش

1-2- بیان مسئله

1-3- اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی

۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنوایی برای کودکان دچارآسیب شنوایی

۲-۵-۳-۲- آزمون ترتیب شنوایی مدرس

۲-۵-۳-۲- آزمون سطح‌بندی نیوشا

۲-۵-۳-۳- آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی افراد مبتلا به کم‌شنواییملایم تا عمیق رده سنی ۵ تا ۲۰ سال

۲-۵-۳-۴- آزمون تربیت شنوایی خرداد

۱-۳-۲- اهداف ویژه

 1-4- سؤالات پژوهش

1-5- تعریف مفاهیم و متغیرها

1-5-1- مهارت‌های شنوایی

1-5-2- کشف صدا (آگاهی از صدا)

1-5-3- تمایزگذاری بین اصوات

1-5-4- شناسایی اصوات

۱-۵-۵- درک گفتار

۱-۵-۶- آزمون‌های ملاک مرجع

۱-۵-۷- آزمون‌های هنجار مرجع

۱-۵-۱۰- پایایی

۱-۵-۱۱- آسیب شنوایی

۱-۵-۱۲- سن تقویمی

۱-۵-۱۳- سن تشخیص آسیب شنوایی

۱-۵-۱۴- سن وقوع آسیب شنوایی

۱-۵-۱۵- نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان

۱-۵-۱۶- میزان آموزشهای دریافتی کودک

 ۱-۵-۱۷- نوع و آرایش سمعک

۱-۵-۱۸- نوع سمعک

۱-۵-۱۹- سن کودک هنگام دریافت سمعک

۱-۵-۲۰- معلولیت‌های اضافی

۱-۵-۲۱- صدای آزمونگر

فصل دوم

پیشینه تحقیق

۲-۱- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب شنوایی

۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار

۲-۱-۲- اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار

 ۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنوایی کودکان دچارآسیب شنوایی

۲-۵-۲-۱ پنج صدای لینگ

۲-۵-۲-۲- آزمون گسپ

۲-۵-۲-۳- آزمون اسکیپس

۲-۵-۲-۴- آزمون ترفت

۲-۵-۲-۵- آزمون یکسان  غیریکسان

۲-۵-۲-۶- مجموعه آزمون درک اولیه گفتار

۲-۵-۲-۷- آزمون فست

۲-۵-۲-۸- آزمون جفتهای کمینه

۹-۲-۵-۲- آزمون دیپ / تیپ

۲-۵-۲-۱۰- آزمون تک هجایی  دو هجایی با تکیه غیر یکسان  دوهجایی با تکیه یکسان

۲-۵-۲-۱۱- آزمون هو

۲-۵-۲-۱۲- آزمون عبارات آشنا

۲-۵-۲-۱۳- آزمون درک شنیداری از حروف الفبا

۲-۵-۲-۱۴- آزمون ANT

۲-۵-۲-۱۵- آزمون سِرت

۲-۵-۲-۱۶- آزمون اسکای  های

۲-۵-۲-۱۷- آزمون DASL

۲-۵-۲-۱۸- آزمون تک

۲-۵-۲-۱۹- آزمون تمایز پس از تربیت

۲-۵-۲-۲۰- آزمون پلات

 ۲-۵-۲-۲۱- آزمون غربالگری پلات

۲-۵-۲-۲۳- پرسشنامه مایز

۲-۵-۲-۲۴- پرسشنامه آی-تی‌مایز

۲-۵-۲-۲۵- آزمون اَپت / های

 ۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود

جدول (۲-۱): میانگین امتیازات آزمون تک بر اساس میزان افت شنوایی درکودکان

جدول (۲-۲): نتایج اجرای آزمون DASL برروی ۱۰ کودک ۳ تا ۵ ساله

فصل سوم

روش پژوهش

۱-۳- نوع پژوهش

۳-۲- محیط پژوهش

۳-۳- جامعه و نمونه پژوهش

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری

۳-۵- نحوه انجام کار

۳-۵-۱- پیش‌آزمون

۳-۵-۲- نحوه ارزشیابی آزمون

۳-۵-۲-۱- روش اجرای آزمون اولیه

۳-۵-۲-۱-۱- زیر آزمون آگاهی از وجود صدا

۳-۵-۲-۲- زیرآزمون تمایزگذاری بین اصوات

۳-۵-۲-۱-۳- زیرآزمون شناسایی اصوات

۳-۵-۲-۴- زیرآزمون درک جمله

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۷- نحوه رعایت نکات اخلاقی

۳-۸- مشکلات اجرایی در انجام طرح

رشته علوم‌ اجتماعی