آئین نامه آموزش صنایع الکترونیک ایران

ماده 1- هدف: تدوين ضوابط و مقررات به منظور طي دوره‌هاي آموزشي بلند مدت و نحوة ارائه تسهيلات بر اساس ضوابط شركت صنايع الكترونيك ايران براي پرسنل تحت پوشش.

تبصره: كلية پرسنل رسمي شركت صنايع الكترونيك ايران اعم از مشمولين قانون آجا، سپاه، وزارت دفاع و شركتهاي تابع به صورت يكسان مشمول بهره‌مندي از مفاد اين آيين نامه مي‌باشند.

ماده 2- آموزش هر واحد ملزم به تشكيل شناسنامه آموزشي براي كليه پرسنل تحت پوشش مي‌باشد.

ماده 3- تعريف دوره‌هاي آموزشي بلند مدت: به دوره‌هايي اطلاق مي‌شود كه پس از طي آن فرد موفق به اخذ مدرك رسمي يا معادل در مقاطع مختلف تحصيلي بر اساس مقطع تحصيلي مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي كشور و با دوره‌هاي داخلي صا همطراز با اين مقاطع گردد.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۸

صفحات پروژه

۵۵۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

محمد رسول محمد رضایی

توضیحات

ماده ۱- هدف: تدوین ضوابط و مقررات به منظور طی دوره‌های آموزشی بلند مدت و نحوه ارائه تسهیلات بر اساس ضوابط شرکت صنایع الکترونیک ایران برای پرسنل تحت پوشش.

تبصره: کلیه پرسنل رسمی شرکت صنایع الکترونیک ایران اعم از مشمولین قانون آجا، سپاه، وزارت دفاع و شرکتهای تابع به صورت یکسان مشمول بهره‌مندی از مفاد این آیین نامه می‌باشند.

ماده ۲- آموزش هر واحد ملزم به تشکیل شناسنامه آموزشی برای کلیه پرسنل تحت پوشش می‌باشد.

ماده ۳- تعریف دوره‌های آموزشی بلند مدت: به دوره‌هایی اطلاق می‌شود که پس از طی آن فرد موفق به اخذ مدرک رسمی یا معادل در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور و با دوره‌های داخلی صا همطراز با این مقاطع گردد.

رشته مهندسی الکترونیک